Tietosuoja ja Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Asiakkaiden tiedot on tallennettu A&K Finlang Oy:n (Aada Huonekalut & Sisustus markkinointinimi)

asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Rekisterin pitäjä

A & K Finland Oy

y 19320282

 

Markkinointinimi

Aada Huonekalut & Sisustus

Sahaajankatu 46

00880 Helsinki 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteys-henkilö

Kari Rintamäki

 
 Rekisterin nimi:

Aada Huonekalut & Sisustus verkkokaupan asiakasrekisteri 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen.


Rekisterin tietosisältö:

Yrityksen ja/tai henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta Aada Sisustuksen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan hallinnoimalla suojatulla palvelimilla.